Wednesday, June 22, 2011

Qalam (tafsir surat az-zukhruf ayat 89)


Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: `Salam (selamat tinggal)`. Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk).

(QS. 43:89)


Setelah Allah SWT mendengar ucapan Rasulullah itu, dia berfirman: "Hai Muhammad, berpalinglah engkau dari mereka, janganlah engkau berputus asa atas kemauan mereka; janganlah engkau melayani perkataan-perkataan mereka yang buruk itu, demikian pula tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan terhadap engkau beserta pengikut-pengikut engkau; maafkanlah mereka, kelak mereka akan mengakui kesalahan dan akibat kekafiran mereka. Engkau pasti mendapat keuntungan atas mereka.

Ayat ini merupakan janji Allah kepada kaum Muslimin. Dan janji itu ditepati-Nya, dengan penaklukan kota Mekah, dan masuk Islamnya manusia berbondong-bondong. Maka tersebarlah agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Allah SWT berfirman:

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada Nya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat. (Q.S. An Nasr: 1-3)