Friday, July 22, 2011

Al-Ghaniy


Al-Ghaniyu 

Yang Maha Berkecukupan; Allah SWT yang sangat sempurna kekayaanNya, tidak memerlukan bantuan makhlukNya.

"YA-GHANIYU"

Allah SWT akan menganugerahkan kekayaan lahir batin serta memudahkan perjalanan hidup kita jika mengamalkan Asma diatas sebanyak 1007x setiap hari secara terus menerus hingga akhir hayat kita, Insya Allah.